www.mungmee-pradee.com=> พระเครื่อง จ. แพร่


พระเครื่อง จ. แพร่

ล็อกเก็ตพระธาตุช่อแฮ รุ่นเสือตะปบทรัพย์ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ ไม่ทราบรายละเอียดปีที่สร้างครับ

ล็อกเก็ตพระธาตุช่อแฮ รุ่นเสือตะปบทรัพย์ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ ไม่ทราบรายละเอียดปีที่สร้างครับ


ล็อกเก็ตพระธาตุช่อแฮ รุ่นเสือตะปบทรัพย์ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ ไม่ทราบรายละเอียดปีที่สร้างครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

ล็อกเก็ตพระธาตุช่อแฮ รุ่นเสือตะปบทรัพย์ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ ไม่ทราบรายละเอียดปีที่สร้างครับ ขนาดความกว้างของล็อกเก็ต 2.1 ซม. ความสูงถึงหูล็อกเก็ต 3.1 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-04-28 17:20:27
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 7

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 7


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 7

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:47:37
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 6

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 6


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 6

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:45:52
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 5

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 5


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 5

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:44:04
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 4

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 4


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 4

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:42:15
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:40:24
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:38:24
เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ปี พ.ศ.2539 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถในวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว จ.แพร่ และประชาชนในภาคเหนือ รวมถึงประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:36:22
เหรียญหล่อนิราศภัยครูบามนตรี ธัมมเมธี ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดสุโทนฯ จ.แพร่ ปี 2529 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหล่อนิราศภัยครูบามนตรี ธัมมเมธี ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดสุโทนฯ จ.แพร่ ปี 2529 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหล่อนิราศภัยครูบามนตรี ธัมมเมธี ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดสุโทนฯ จ.แพร่ ปี 2529 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

เหรียญหล่อนิราศภัยครูบามนตรี ธัมมเมธี ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม อ.เด่นชัย จ.แพร่ ปี พ.ศ. 2529 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-18 14:12:20
ครูบาสุข ธัมมชโย รุ่นที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดโพธิบุบผาราม ปี 2522 จ.แพร่ เนื้อทองแดง

ครูบาสุข ธัมมชโย รุ่นที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดโพธิบุบผาราม ปี 2522 จ.แพร่ เนื้อทองแดง


ครูบาสุข ธัมมชโย รุ่นที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดโพธิบุบผาราม ปี 2522 จ.แพร่ เนื้อทองแดง

ประเภท : พระเครื่อง จ. แพร่

รายละเอียด

ครูบาสุข ธัมมชโย รุ่นที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดโพธิบุบผาราม ปี พ.ศ. 2522 อ.ลอง จ.แพร่ เนื้อทองแดง ขนาดความกว้างเหรียญ 2.4 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซม.
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-11-30 13:33:33